Dřevovýroba Podzimek s.r.o.


Firma je zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Brně odd. C vl. 42813


Sídlo firmy a výrobní závod:

Váňovská 528, 589 01 Třešť
Česká republika

IČO: 263 03 060, DIČ: CZ-263 03 060
tel.: 567 214 241–4


Pobočka a vzorkovna Praha:

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4
Česká republika

Abychom se Vám mohli plně věnovat, doporučujeme domluvit návštěvu vzorkovny předem telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní osobyObchodní zástupci
Náš aktuální projekt


PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PODZIMEK

1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Realizace tohoto projektu schváleného v rámci výzvy č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Příjemcem dotace jsou v roli žadatele společnost Podzimek a synové s.r.o a jako partneři s finančním příspěvkem také Dřevovýroba Podzimek s.r.o. a Strojírny Podzimek, s.r.o.

Cílem projektu je v maximální možné míře minimalizovat nesoulad mezi stávající a žádoucí kvalifikační úrovní zaměstnanců na některých pracovních pozicích a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců těchto firem. V konečném důsledku je pak žádoucím výsledkem realizace projektu dosažení pozitivního vlivu nabytých znalostí na kvalitu prováděných prací a poskytovaných služeb jednotlivými firmami a posílení jejich konkurenceschopnosti a schopnosti efektivně a pružně reagovat na inovace a změny, které jsou a budou součástí rozvoje stavebního i strojírenského průmyslu.Osvedčení kvality


Jsme držiteli certifikátu systému managementu kvality splněním kritérií ČSN EN ISO 9001:2016

Naše firma Dřevovýroba Podzimek s.r.o. je platným členem mezinárodních prestižních organizací NWFA (obor podlahy) a také členem Cechu podlahářů ČR.

Naše společnost Vám garantuje, že veškeré práce jsou prováděny s maximální pečlivostí a přesně podle požadavků zákazníka. Proto se také vedení společnosti rozhodlo vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a neustále zlepšovat systém řízení v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.

certifikát Silmos Q


Historie firmyFirmu založil městský stavitel a přísežný odhadce Josef Podzimek roku 1896. Název firmy se postupně měnil, až se ustálil na Josef Podzimek a syn – kruhová cihelna, parní pila, výroba cementového zboží v Třešti. Z původně malé stavební firmy byl v roce 1948 již rozsáhlý podnik stavební výroby s příslušným zázemím a pilou, také dvěma cihelnami a výrobou cementového zboží. Od znárodnění prošla firma různými peripetiemi a několikrát změnila název.

V roce 1993 byla dokončena privatizace ve prospěch původního majitele Josefa Podzimka, na kterého byl podnik přepsán již v roce 1945. Firma se vrátila k dřívějšímu názvu, tentokrát Podzimek a synové s.r.o., a tak zůstala zachována tradice firmy. Ing. Josef Podzimek (*1937) a synové Ing. Jan Podzimek (*1962, +2007) a Ing. Martin Podzimek (*1965) založili v roce 1994 akciovou společnost P&S se sídlem v Praze a v roce 1995 byla dokončena privatizace druhé části původní firmy, která je zapsána v podnikovém rejstříku pod názvem Strojírny Podzimek, s.r.o. se sídlem v Třešti.

Tak vzniklo Seskupení firem Podzimek, které v roce 2016 oslavilo již 120leté výročí založení první stavební firmy jejím zakladatelem Josefem Podzimkem. V roce 2003 založili Jan, Martin a Josef Podzimkovi novou společnost s názvem Dřevovýroba Podzimek s.r.o., která je dnes součástí Seskupení firem Podzimek. Moderní sídlo společnosti i výrobní hala jsou umístěny v původním areálu v Třešti.