Okna do duše vašeho domu
Činnost Dřevovýroby Podzimek s.r.o. navazuje na tradici rodinné stavební firmy Podzimek a synové. Výrobní program byl rozšířen o zakázkovou výrobu kvalitních atypických dřevěných špaletových oken a také o výrobu interiérových dveří. Navíc přinášíme velmi širokou škálu atypických a historizujících prvků, jichž lze docílit opracováním dřeva pomocí CNC obrábění, což nám umožňuje vyrábět okna a interiérové dveře do nejpřísněji sledovaných památkových objektů.

"Dokonalost spočívá v maličkostech, ale dokonalost není maličkost." Michelangelo BuonarrotiKastlová okna

Kastlová okna jsou nejfrekventovanějším typem okenní výplně vyráběné v naší dílně. Nacházejí dokonalé uplatnění při rekonstrukcích památkově chráněných budov či u objektů v městských památkových zónách a díky svým vlastnostem i charakteristickému vzhledu se těší velké oblibě zákazníků.

Kastlová okna jsou tvořena venkovními a vnitřními rámy, spojenými dřevěným kastlem – často jsou rovněž nazývána jako špaletová, ač špaleta je původní název pro zděnou část spojující vnitřní a vnější rám.

Jednoduchá okna

Jednoduchá dřevěná okna jsou vyhledávaným typem okenní výplně při rekonstrukcích bytových domů, u nichž není podmínkou zachování historického rázu budov. Často jsou se uplatňují ve vnitroblocích bytových domů v památkových zónách, díky velké variabilitě rozměrů jsou však vyhledávaná v případě novostaveb, modernější zástavby nebo ve variantě třešních vikýřů (budníků) půdních vestaveb.Interiérové dveře

Masivní dřevěné dveře v naší dílně vyrábíme coby kazetové s obložkami, které dokonale ladí především s historickými interiéry památkově chráněných domů. Zákazníci oceňují jejich vizuální i materiálové kvality zejména v případech, kdy je kladen důraz na vytvoření dokonalých historizujících kopií původních dveří. V kombinaci s našimi okny pak tvoří dokonale harmonický celek.

Reference


Obchodní zástupci pro jednotlivé sekce